La Cooperativa

Donam suport als agricultors locals!

Apropam i donam visibilitat al producte local.

Objectius

Estam conscienciats que el sector primari de les nostres illes és fonamental per a tots nosaltres i estam apostant fortament per portar el producte cultivat a casa nostra, pels nostres agricultors, a casa teva.

La nostra prioritat és el producte de Mallorca, de les Illes Balears i d’Espanya, en aquest ordre, per garantir el subministrament de les vostres demandes de manera senzilla i còmoda a través d’aquesta nova eina de compra.

L´Agricultura és la més saludable, més útil i més noble professió de l´home

George Washington

Menú